— About us—

The Council

Honorary Directors:

Cai Qirui, Pan Maoyuan, Zhou Shaomin, Wu Boxi, Chen Kongli, Lin Zugeng, Weng Xinqiao,

Wang Luolin, Huang Liangkuai, Wang Haojie, Zhu Zhiwen, Deng Liping, Liao Yixin, Yang Zhenbin


President: Zhu Chongshi


Legal Representative: Zhan Xinli


Vice Presidents: Zhan Xinli, Lin Dongwei, Ye Shiman, Pan Shimo, Sun Shigang


Secretary-general:
Zeng Guobin


Standing Directors:
Fang Ping (Representative of Hong Kong, Macao and Taiwan), Ye Wenzhen(Alumni Association of Fuzhou), Ye Shiman, Sun Xiaoli(Alumni Association of Shenzhen), Sun Shigang, Zhu Chongshi, Qiu Weijie, Zhang Jianan, Chen Wuyuan, Chen Guogang (Alumni Association of Beijing), Lin Dongwei, Zhou Hantao, Shan Ming (Alumni Association of Guangdong), Yao Ming (Alumni Association of Xiamen), Xiahou Jianbing, Xu Jingong, Xu Zhenxiao (Alumni Association of Zhejiang), Tao Tao, Wan Jianhua (Alumni Association of Shanghai), Zeng Guobin, Zhan Xinli, Tan Shaobin, Pan Shimo


Directors:

Ding Changli, Wan Jianwei, Yu Shujun, Ma Zhaohai, Wang Fen, Wang Yonghai, Wang Xueyu, Wang Xuehai, Wang Jianshun, Wang Jinglun, Wang Yanhui, Wang Rongwei, Mao Tongwen, Lu Dajing, Lu Yuanshan, Shi Liang, Ye Jianming, Shi Huixia, Liu Tao, Liu Xiaofei, Liu Guohe, Liu Jiyuan, Liu Tundong, Lv Lixin, Sun Guosong, Zhuang Wenhai, Jiang Yunbao, Xu Heshan, Xu Xiaoxi, He Lixin, Wu Xinchun, Song Siyang, Zhang Hu, Zhang Longhai, Zhang Xiuli, Li Qizhong, Shen Yilin, Su Xinlei, Qiu Qixing, Qiu Chunhui, Shao Zhiming, Zou Jiangtao, Chen Wen, Chen Dong, Chen Qiang, Chen Qiang, Chen Wenrui, Chen Dongyou, Chen Yuluan, Chen Weiping, Chen Mengxiong, Shan Ming, Qu Wenzhou, Pang Liping, Lin Tao, Lin Weixiong, Lin Kunhua, Lin Qiujie, Lin Meidong, Lin Haichuan, Lin Zhicheng, Lin Shengquan, Zheng Yuanming, Zheng Wenli, Yu Fengqing, Jiang Weigong, Hu Hua, Zhao Nan, Zhao Yuegang, Xu Lanfang, Xu Shengcheng, Yin Yuping, Yuan Weiguo, Jia Yongming,Guo Nanchang, Cao Wenzhi, Cao Yanke, Liang Jie, Zhang Daming, Yan Sanhai, Huang Zhaojun, Huang Yuxia, Huang Zili, Huang Junqing, Huang Yimin, Fu Wanli, Fu Zhidong, Peng Li, Xie Chongyi, Xie Guanghan, Lan Weiguang, Lan Luping, Lai Xiaoqiong,
Pan Kehou, Dai Lizong, Wei Zhendong